Veiledning

1) Finn fram til programmet
Inngangsdøren til siden vil ligge på høyre meny på Perleportalen. (www.perleportalen.no)
Trykk på «Logg inn», og logg inn med brukernavn og passord du har fått tildelt.

2) Vårt Oppsett.
Her beskriver man korpsets/ institusjonens ulike grupper/ møter/ aktiviteter
Hvis man har ansvaret for flere institusjoner eller korps, så velges riktig enhet fra rullgardinlisten. For de med enkeltansvar vil institusjonen eller korpset være valgt.
a) Legg til type arrangement ved å klikke på knappen: «Legg til type arrangement»
b) Det vil bli opprettet en ny gruppe nederst i listen, hvis det finnes arrangementer fra før. Klikk på «rediger» til høyre for det nyopprettede arrangementet.
c) Velg kategori fra listen. F. eks. «Søndagsmøte»
d) Gi arrangementet et navn. F. eks. Gudstjeneste/ kveldsmøte/ bønnemøte
e) Velg hake for aldergruppe som arrangementet er for. Her kan du sette flere haker. For arrangementer som er velferdsarrangementer, så haker man av for det i velferdsboksen. Klikk så på «Update» for å lagre arrangementet.
f) Her i Vårt Oppsett kan man også senere legge til nye arrangement og grupper
g) Arrangementer som ikke lenger er aktive kan passiviseres (og selvfølgelig aktiviseres igjen, hvis man starter opp arrangementet igjen). Dette er fordi man ikke vil slette statistikk-historien til arrangementene. Man passiviserer ved å klikke på «Rediger» ved det arrangementet som skal passiviseres, og fjerner haken i feltet «Aktiv». Klikk så på «Update»

3) Gå til Start
for å registrere frammøte
a) Klikk på knappen «Registrer oppmøte»
b) Velg gruppe
c) Velg dato med datovelgeren
d) Legg til antall frammøtte
e) Legg til antall frivillige/ulønnede arbeidere som har arbeidet før, under eller etter
f) Legg til de frivilliges arbeidstimer.
g) Lagre og registrer et arrangement til, eller lagre og lukk.

4) Seremonier
Her er tanken at vi teller antall som omfattes av seremonien (Ikke antall tilstede på f. eks. konfirmasjonsgudstjenesten, men antall konfirmanter). Ved vielse registreres 1 for en vielse ikke 2 personer som giftes
a) Velg type seremoni.
b) Legg inn antall personer som omfattes av seremonien.
c) Velg «Ja» eller «Nei» til om det er registrert oppmøtestatistikk av dette arrangementet et annen sted.
d) Velg dato.
e) Velg hvilket arrangement dette var en del av.
f) Klikk på «Lagre».

5) Julegryta
a) Trykk på knappen «Legg til gryte».
b) Velg «Rediger» utenfor den nyopprettede julegryta i listen.
c) Skriv inn et navn gryta. Her kan det være lurt å skrive f. eks: Torvet, Kaia, eller Senteret osv.
d) Velg kommunen fra listen (Her kan du ved å skrive inn starten av kommunenavnet, finne det raskere).
e) Klikk på Oppdater.
f) Gjenta for det antall grytesteder man har.
g) Legg til telling, ved å velge gryte fra listen, og trykk på knappen «Legg til telling»
h) Klikk på «Rediger» ved den nyopprettede tellingen i listen (den vil komme nederst i listen). Velg dato fra datovelgeren . Legg inn tallene for beløp, antall vakter, og antall timer vaktene stod, og trykk på «Oppdater» i det grønne feltet.
i) Trykk så på knappen «Oppdater» for å oppdatere alle listene på siden.

6) Personopplysninger.
Denne modulen er laget primært til Slumstasjonene, men kan i noen tilfeller også brukes av velferdssenter/ omsorgssenter, samt noen korps der det f.eks. drives med daglige matleveringer eller oppfølging av personer. Denne vil også ligge på et eget område med egne brukernavn og passord. Her kan man registrere persondata på den man hjelper.
a) Hent info om en person. Skriv navnet på vedkommende i navn-feltet. Navn-feltet er også et felt som automatisk søker mot databasen mens du skriver, så du vil automatisk få en liste under Navn-feltet med søk som stemmer med det du skriver. Du trenger ikke nødvendigvis skrive fra fornavn, men like gjerne etternavn, og f. eks. begynne midt i etternavnet. F. eks: hvis du skriver: «ol», vil både Ole Jensen og Gerd Olsen komme opp, hvis de ligger inne fra før.
Velg vedkommende og trykk på «Enter»-tasten på tastaturet for å hente fram infoen om vedkommende som ligger inne på systemet.
b) Legg til en ny person. Fyll ut feltene, og klikk på knappen «Legg inn ny person».
c) Legge inn data.
Hent personalia som i punkt a. Trykk på «Neste»-knappen. Legg inn dataene, og klikk på knappen «Lagre».
d) Se info fra tidligere besøk.
Klikk på knappen «Historie». Klikk så på «Velg» ved datoen i listen over tidligere besøk.

7) Rapporter
Her kan institusjoner og korps hente ut oversikter over det som skjer i løpet av en uke, måned eller år. Man kan sammenligne tall fra forrige uke med uken før, eller på sikt sammenligne august måned med august forrige år…
DC kan hente ut tall fra hele divisjonen, kan også se på et spesifikt korps.
Seksjonsledere får oversikt over institusjoner osv.

8) Mobilsiden.
For at ikke institusjonsleder eller korpsleder nødvendigvis skal taste inn alle dataene, så er det opprettet en mobilside. På denne siden kan den som er ansvarlig for et arrangement i en institusjon eller korps logge på med brukernavn og passord som lederen ha tildelt. Lederen oppretter bruker og tildeler arrangement på siden "Vårt oppsett" og klikker på knappen "Lokale brukere"
Mobilsiden kan finnes her:  https://stat.frelsesarmeen.no/mob/

Ved tilbakemeldinger, vennligst send epost til: robert.solberg@frelsesarmeen.no
Mobilnr: 99 64 50 50