Velkommen til Frelsesarmeens statistikksideStatistikk skal flyttes til Visolit, og det vil derfor ikke være mulig å benytte det i denne perioden.
Vi håper at den er opp i løpet av uke 27.